FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Meddelelser fra Havebrugshistorisk Selskab. Tidsskriftet behandler havebrugshistoriske emner i videste forstand. Eksempelvis havekunstens historie - fra oldtidens urtegårde til nyere tids gartnerier, anlægsgartnerier, planteskoler, frugtplantager, private og offentlige haver, herregårdsparker, redskaber og bygninger. Tidsskriftet skriver også om personalhistorie og enkelte haveplanters kulturhistorie.

Oprettelse: 1971 Udgiver: Havebrugshistorisk Selskab Ansvarshavende redaktør: Finn T. Sørensen Redaktion og ekspedition: Havebrugshistorisk Selskab, D.V.J.B., Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg C  Tlf: 3528 2141 E-mail: fts@kvl.dk Hjemmeside: Ingen Antal numre pr år: 1 Abonnement 2004 (1 nummer): 175 kr. Enkeltnumre: 100 kr. for ikke medlemmer ISSN: 0107-895x Medl: FDK Tilskud: Tips og Lottomidlerne, De Danske Haveselskaber Indgår i databaserne Danbib og AGRIS Brochure kan rekvireres

Send mail til "fts@kvl.dk" fts@kvl.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Tidsskrift   DANSK KIRKETIDENDE
Tidsskrift   DANSK NOTER
Tidsskrift   DANSK PÆDAGOGISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   DANSK SOCIOLOGI
Tidsskrift   DRIFT
Tidsskrift   EKKO
Tidsskrift   FOLK
Tidsskrift   FOLK OG KULTUR
Tidsskrift   FOLKEVIRKE
Tidsskrift   FORTID OG NUTID
Tidsskrift   FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE
Tidsskrift   FRED & FRIHED
Tidsskrift   FØNIX
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal