HIKUIN
Forum for offentliggørelse af arkæologiske samt kunst- og kulturhistoriske undersøgelser. Udgivelserne er temaorienterede og handler for en stor dels vedkommende om centrale emner indenfor middelalderarkæologien. Tidsskriftet har gennem årene bl.a. behandlet keramik, stenhuse, landbebyggelse, borge, kirker, klostre og mønter. Alle numrene er fyldigt illustrerede.

Oprettelse: 1974 Udgiver: Forlaget Hikuin, Moesgaard, 8270 Højbjerg Ansvarshavende redaktør: Jens Vellev E-mail: jens.vellev@hum.au.dk Ekspedition: Museumstjenesten, Sjørupvej 1, Lysgård, 8800 Viborg Tlf: 8666 7666 Fax: 8666 7611 E-mail: mtj@museumstjenesten.com Hjemmeside: www.hikuin.dk Antal numre pr år: 1 Abonnement 2010 (1 nummer):  200 kr. Enkeltnumre: 200 kr. ISSN: 0105-8118 Medl: FDK  Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.hikuin.dk"www.hikuin.dk Send mail til "mtj@museumstjenesten.com" mtj@museumstjenesten.com
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Tidsskrift   GEIGER
Tidsskrift   GOLDBERG, Magasinet
Tidsskrift   GRØNLAND
Tidsskrift   HIKUIN
Tidsskrift   HISTORIE (nu: TERM)
Tidsskrift   HUSFLID
Tidsskrift   HVEDEKORN
Tidsskrift   HVEM FORSKER HVAD
Tidsskrift   HYMNOLOGISKE MEDDELELSER
Tidsskrift   HØJSKOLEBLADET
Tidsskrift   ILDFISKEN
Tidsskrift   ILLUSTRERET TIDENDE - GULDALDEREN, Fogtdals
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal