PASSEPARTOUT
Skrifter for kunsthistorie. Som en passepartout er den ramme, der omslutter et billede, skaber Passepartout rum for forskellige måder at skrive sig omkring kunst- og kulturlandskabets mangfoldige produkter på. I tidsskriftet, der er åbent for aktuelle og debatterende indspil, præsenteres artikler fra kunsthistoriens felt: Arkitektur, billedkunst, design, fotografi, skulptur. Passepartout danner rammen om formidling af igangværende forskningsaktiviteter og faglig nytænkning og henvender sig både til læsere i institutioner med direkte tilknytning til det kunsthistoriske felt og til den kunstinteresserede i almindelighed.

Oprettelse: 1993 Udgiver: Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet Ansvarshavende redaktør: Peter Brix Søndergaard Redaktion og ekspedition: Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet, Langelandsgade 139, 8000 Århus C Tlf: 8942 1862 Fax: 8642 1867 E-mail: info@pptout.dk Hjemmeside:  www.pptout.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2010 (2 numre): 220 kr. Enkeltnumre: 110 kr. ISSN: 0908-5351 Medl: FDK Tilskud: Div. Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.pptout.dk"www.pptout.dk Send mail til "info@pptout.dk" info@pptout.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Tidsskrift   PAPYRUS
Tidsskrift   PASSAGE
Tidsskrift   PASSEPARTOUT
Tidsskrift   PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   PIST PROTTA
Tidsskrift   PLYS
Tidsskrift   PROXIMA
Tidsskrift   RACKHAM
Tidsskrift   RAMBAM
Tidsskrift   RAMPELYSET
Tidsskrift   RAPUNSEL
Tidsskrift   RECEPTION - tidsskrift for nordisk litteratur
Tidsskrift   Reflektioner
Tidsskrift   Reflektioner
Tidsskrift   RETORIKMAGASINET
Tidsskrift   RHETORICA SCANDINAVICA
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal