GRØNLAND
Det Grønlandske Selskab varetager gennem tidsskriftet Grønland en seriøs og alsidig orientering om Grønland. Tidsskriftet er anerkendt i alle kredse, som beskæftiger sig med grønlandske og arktiske spørgsmål. Tidsskriftet bringer rigt illustrerede kommentarer, rapporter, taler, provokationer og videnskab. Blandt andet beskæftiger det sig med områderne etnografi, arkæologi og geologi.

Oprettelse: 1953 Udgiver: Det Grønlandske Selskab Ansvarshavende redaktør: Lailia Ramlau-Hansen, Hvidhøj 1B, 1401 København K Tlf: 5784 9407  Ekspedition: Det Grønlandske Selskab, Strandgade 102, 1401 København K Tlf: 6160 5331 Fax: E-mail: dgs@groenlandselskab.dk Hjemmeside: www.groenlandselskab.dk Antal numre pr år: 8 Abonnement 2013 (8 numre): 390 kr. Enkeltnumre: 75 kr. ISSN: 0017-4556 Medl: FDK Tilskud: Flere fonde Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.groenlandselskab.dk"www.groenlandselskab.dk Send mail til "dgs@groenlandselskab.dk" dgs@groenlandselskab.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Tidsskrift   GEIGER
Tidsskrift   GOLDBERG, Magasinet
Tidsskrift   GRØNLAND
Tidsskrift   HIKUIN
Tidsskrift   HISTORIE (nu: TERM)
Tidsskrift   HUSFLID
Tidsskrift   HVEDEKORN
Tidsskrift   HVEM FORSKER HVAD
Tidsskrift   HYMNOLOGISKE MEDDELELSER
Tidsskrift   HØJSKOLEBLADET
Tidsskrift   ILDFISKEN
Tidsskrift   ILLUSTRERET TIDENDE - GULDALDEREN, Fogtdals
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal