HYMNOLOGISKE MEDDELELSER
Bringer bidrag om nordisk salmesang i historiske og nutidige perspektiver både under teologiske, litterære, musikalske og generelt kulturhistoriske synsvinkler. Hymnologiske Meddelelser er medlemmerne af Salmehistorisk Selskabs kontaktorgan. Ikke et tidsskrift, hvor forskerens endelige resultater finder deres eviggyldige form, men en kontaktmulighed for den, der sidder midt i arbejdet og gerne vil vide om der skulle være andre, der bakser med de samme problemer eller er villige til at yde en fornuftig kritik på det hidtidige arbejde.

Oprettelse: 1971 Udgiver: Salmehistorisk Selskab Ansvarshavende redaktør: Peter Balslev-Clausen Redaktion og ekspedition: Afdeling for Kirkehistorie, Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet, Købmagergade 46, 1150 København K Tlf: 3532 3610 Fax: 3532 3639 E-mail: vlu@teol.ku.dk Hjemmeside: www.teol.ku.dk/akk Antal numre pr år: 4 Abonnement 2004 (4 numre): 260 kr. Enkeltnumre: Ikke oplyst ISSN: 0106-4940 Medl: FDK  Indgår i Artikelbasen Prøvenummer kan rekvireres

Gå til websiden "www.teol.ku.dk/akk"www.teol.ku.dk/akk Send mail til "vlu@teol.ku.dk " vlu@teol.ku.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Tidsskrift   GEIGER
Tidsskrift   GOLDBERG, Magasinet
Tidsskrift   GRØNLAND
Tidsskrift   HIKUIN
Tidsskrift   HISTORIE (nu: TERM)
Tidsskrift   HUSFLID
Tidsskrift   HVEDEKORN
Tidsskrift   HVEM FORSKER HVAD
Tidsskrift   HYMNOLOGISKE MEDDELELSER
Tidsskrift   HØJSKOLEBLADET
Tidsskrift   ILDFISKEN
Tidsskrift   ILLUSTRERET TIDENDE - GULDALDEREN, Fogtdals
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal