HUSFLID
Husflid er medlemsblad for Dansk Husflidsselskab. Det er et moderne tidsskrift for husflid, håndarbejde, håndværk, kunst, design og folkeoplysning med henblik på at skabe debat om husflid som kulturformidler i et levende, moderne, teknologisk samfund. Der lægges vægt på en kunstnerisk og kvalitetsmæssig linje som inspiration til moderne design i udformning af idéer til undervisere og hjemmehusflid.

Oprettelse: 1881 Udgiver: Dansk Husflidsselskab Ansvarshavende redaktør: Ib Solvang Redaktion og ekspedition: Dansk Husflidsselskab, Tyrebakken 11, 5300 Kerteminde Tlf: 6332 2096 Fax: 6332 2097 E-mail: dansk@husflid.dk Hjemmeside: www.husflid.dk Antal numre pr år: 6 Abonnement 2006 (6 numre): 400 kr. ISSN: 0108-481X  Medl:  Tilskud: Ingen Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.husflid.dk"www.husflid.dk Send mail til "dansk@husflid.dk" dansk@husflid.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Tidsskrift   GEIGER
Tidsskrift   GOLDBERG, Magasinet
Tidsskrift   GRØNLAND
Tidsskrift   HIKUIN
Tidsskrift   HISTORIE (nu: TERM)
Tidsskrift   HUSFLID
Tidsskrift   HVEDEKORN
Tidsskrift   HVEM FORSKER HVAD
Tidsskrift   HYMNOLOGISKE MEDDELELSER
Tidsskrift   HØJSKOLEBLADET
Tidsskrift   ILDFISKEN
Tidsskrift   ILLUSTRERET TIDENDE - GULDALDEREN, Fogtdals
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal