PAPYRUS
Ægyptologisk tidsskrift. Papyrus er et dansk-sproget tidsskrift, som har til formål at formidle faglig viden om ægyptisk historie, sprog og kultur. Og om Ægyptens bidrag til verdenskulturen via Grækenland og Rom og den europæiske renæssance. Tidsskriftet indeholder information om ny litteratur samt nyere forskning og opdagelser. Papyrus fungerer som debatforum for medlemmerne af Dansk Ægyptologisk Selskab, men henvender sig også til alle kulturhistorisk interesserede.

Oprettelse: 1981 Udgiver: Dansk Ægyptologisk Selskab Ansvarshavende redaktør: Lise Manniche Redaktion og ekspedition: Dansk Ægyptologisk Selskab, Carsten Niebuhr Instituttet, Københavns Universitet Amager, Snorresgade 17-19, 2300 København S Tlf: 3532 8924 E-mail: mail@daes.dk Hjemmeside: www.daes.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2012 (2 numre): 250 kr. Enkeltnumre: 95 kr. ISSN: 0903-4714 Medl: FDK Tilskud: TSU Indgår i Artikelbasen Brochure kan rekvireres

Gå til websiden "www.daes.dk"www.daes.dk Send mail til "mail@daes.dk" mail@daes.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Tidsskrift   PAPYRUS
Tidsskrift   PASSAGE
Tidsskrift   PASSEPARTOUT
Tidsskrift   PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT
Tidsskrift   PIST PROTTA
Tidsskrift   PLYS
Tidsskrift   PROXIMA
Tidsskrift   RACKHAM
Tidsskrift   RAMBAM
Tidsskrift   RAMPELYSET
Tidsskrift   RAPUNSEL
Tidsskrift   RECEPTION - tidsskrift for nordisk litteratur
Tidsskrift   Reflektioner
Tidsskrift   Reflektioner
Tidsskrift   RETORIKMAGASINET
Tidsskrift   RHETORICA SCANDINAVICA
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal