HISTORIE (nu: TERM)
NYT: Historie er nu smeltet sammen med Den jyske Historiker - og udkom første gang i december 2010 under det nye navn: Term. Tidsskriftet indeholder artikler om både dansk og nordisk historie. Tidsskriftet bringer også essays, hvor mere dristige hypoteser og overordnede synspunkter præsenteres. Derudover bringes disputatsoppositioner, større anmeldelser og omtale af ny dansk og nordisk historisk litteratur.

Oprettelse: 1866 (under navnet Samlinger til Jydsk Historie og Topografi) Udgiver: Jysk Selskab for Historie Ansvarshavende redaktør: Søgen Hein Rasmussen, Afdeling for Historie, Aarhus Universitet E-mail: hisshr@hum.au.dk Ekspedition: Aarhus Universitetsforlag, Langelandsgade 177, 8200 Århus N Tlf: 8942 5370. Fax: 8942 5380  Hjemmeside: www.unipress.dk Antal numre pr år: 2 Abonnement 2004 (2 numre): 350 kr. Enkeltnumre: Varierende pris ISSN: 0107-4725 Tilskud: Statens Humanistiske Forskningsråd Indgår i Artikelbasen

Gå til websiden "www.unipress.dk"www.unipress.dk Send mail til "hisshr@hum.au.dk" hisshr@hum.au.dk
  Gå til toppen af siden!
Index A-B-C
Index D-E-F
Index G-H-I
Tidsskrift   GEIGER
Tidsskrift   GOLDBERG, Magasinet
Tidsskrift   GRØNLAND
Tidsskrift   HIKUIN
Tidsskrift   HISTORIE (nu: TERM)
Tidsskrift   HUSFLID
Tidsskrift   HVEDEKORN
Tidsskrift   HVEM FORSKER HVAD
Tidsskrift   HYMNOLOGISKE MEDDELELSER
Tidsskrift   HØJSKOLEBLADET
Tidsskrift   ILDFISKEN
Tidsskrift   ILLUSTRERET TIDENDE - GULDALDEREN, Fogtdals
Index J-K-L
Index M-N-O
Index P-Q-R
Index S-T-U
Index V-W-X
Index Y-Z-Æ-Ø-Å
Index Tal